O maškarním reji ze dne 27. 2. 2010

Dne 27. 2. 2010 proběhl v restauraci u Marienky tradiční dětský maškarní rej. Byl načasován trochu nešťastně - na ten samý den připadl také rej v Konstantinových Lázních a začátek jarních prázdnin, kdy hodně dětí odjelo.

Sešlo se pouze 5 dětských masek. Ani to však neubralo na zábavě. Děti i jejich dospělý doprovod si zasoutěžili o sladké ceny.

Věříme, že příští rok se sejde více masek.