O vepřových hodech ze dne 6. 2. 2010

K prvním vepřovým hodům pozvali před polednem dobrovolní hasiči své spoluobčany. Uvařili pro ně klasickou zabijačkovou plévku, guláš, jitrnice, jelítka a tlačenku. Hlavní záměr této akce byl, aby lidé při dlouhé zimě vylezli ze svých vytopených domovů a trochu se pobavili.

Od večerních hodin k poveselení a k tanci hrál rodák z obce Václav Bízek.

Ke shrnutí – vzhledem k mu, že bylo pouze jedno prasátko, ten kdo si pospíšil, ochutnal od všeho. Jen bylo smutné, že nejpozději přišli obyvatelé přímo z vesnice. I obyvatelé Konstantinových Lázních si přišli zakoupit vepřové pochoutky. Také se našli "rejpalové", kteří nikdy pro ves nic nedělají, ale s půllitrem piva vždy jsou nejchytřejší.

Více však bylo těch, kterým se tato akce líbila, a můžeme slíbit, že uděláme vše, aby se tato akce zopakovala.