Obnova třešňovky v Okrouhlém Hradišti

Prosíme všechny spoluobčany, kterým není lhostejná naše vesnice, aby se připojili k akci Obnova třešňovky tím, že zakoupí, případně si od organizátorů nechají zakoupit, jeden třešňový stromeček. Až počasí dovolí, dáme vědět, kdy se akce sázení stromečků bude konat.

Zájemci ať volají na tel. 604972251 – 606548374.

Při slavnostním sázení bude oheň a opékání buřtíků.

Věříme, že se účastníte v hojném počtu!