V Okrouhlém Hradišti bylo opět veselo

Místní Sbor dobrovolných hasičů zde v sobotu 6. 3. 2010 pořádal oslavu Mezinárodního dne žen. K poslechu a tanci hrál všestranný hudebník a zpěvák – rodák z obce – Václav Bízek, který nenechal 33 přítomných dam z Okrouhlého Hradiště a okolních obcí chladnými. Mnohé z nich využily sál restaurace U Marienky k tanci, další si zazpívaly. Všichni přítomní si pochutnávali na přinesených dobrotách z vlastních kuchyní.

Ženy si pouze posteskly, že bylo jen málo mužů, kteří je vyzvali k tanci. Většina z nich se držela pěnivého moku ve výčepu.

Odpolední dobrá nálada se přenesla do podvečerních a večerních hodin. Každá žena, která se oslavy zúčastnila, obdržela od mužských zástupců pořadatelů květinu a sladké políbení.

Mezi naše ženy přivítaly i dvě z Konstantinových Lázních a moc se jim v Hradišti líbilo. Posteskly si, že nic podobného v Konstantinových Lázních není.

Oslava měla velmi kladný ohlas a všichni přítomní přislíbili účast při další oslavě MDŽ v roce 2011.