Třešňovka byla obnovena

Okrouhlé Hradiště. Již na začátku minulého století bylo známo, že jej krášlily sady třešní. Stářím stromy usychaly a mnoho jich také nechalo vykácet dřívější představenstvo obce.

Vzhledem k tomu, že v loňském roce se díky pracovníkům obecního úřadu vyčistila třešňovka u hřbitova, rozhodli se obyvatelé Okrouhlého Hradiště tuto třešňovku obnovit.

O dvou minulých víkendových dnech se někteří obyvatelé i chalupáři rozhodli z vlastních finančních prostředků zakoupit stromečky třešní a vlastními silami je zasadit.

Teď jen přejme stromečkům, aby se ujaly a dělaly všem jenom radost.


Chtěla bych touto cestou poděkovat občanům Okrouhlého Hradiště, stále žijícím či chalupářům, kteří si zakoupili stromeček třešně a vysadili ho a tím pomohli k obnovení již v loňském roce upravené třešňovce. Doufám, že stromečky se ujmou a budou okrasou pro Okrouhlé Hradiště.

Hned po svátcích, jak to dovolí počasí se sejdeme ke slíbenému posezení a opékání buřtíků.

Obyvatelé, kteří si vysadili třešničku - manželé Čermákovi, Irana a Adélka Fürbacherovi, Zdeňka Brožová a JUDr. Jaroslav Němec, Václav Svoboda, Mária Knedlíková, Eva Vavruňková,Jitka Velichová, Oldřich Rott, Stanislava Fürbacherová, manželé Stočesovi, rodiny Františka a Karla Hodonických, rodina Jana Horinga a dvě vsadil Ing. Jandejsek.

Zdeňka Brožová