Přání do nového roku

Vážení přátelé,

dovolte mi popřát Vám pevné zdraví, pohodu a splnění všech plánů a tužeb v roce 2011. Ať naše vesnička roste do krásy a nám všem ať se tu dobře žije. Děkuji těm, kteří se snaží vylepšit život ostatním pořádáním různých akcí. Nemají to vždy lehké a patří jim obdiv a uznání. Věřím, že se budeme i v novém roce často setkávat při dalších příjemných událostech v životě Okrouhlého Hradiště. Děkuji také za pomoc při naplňování těchto stránek příspěvky z historie i současnosti, ale také za korektní a veselou diskuzi. Najít si v dnešní době čas na tyto věci je obdivuhodné. Budu rád, když se zde budeme setkávat i nadále.

Děkuji za spolupráci v roce 2010.

František Hodonický