Jaká byla májka?

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem aktivním organizátorům letošní oslavy stavění Máje. Nebudu nikoho jmenovat, to ví každý sám, kdo přiložil ruku k dílu.

Sobota se zprvu zdála nepříznivá až škaredá s tím svým bubláním dvou i více bouřek a silným deštěm s větrem. Ale nakonec se přeci počasí umoudřilo a bez dešťových přeháněk jsme si v klidu mohli opéci buřtíky, popít a pohovřit s kamarády a také někteří odvážlivci si i zazpívali při krásných meldoiích při kytaře a housličkách.

Tímto bych chtěla poděkovat za hezkou atmosféru panu Pardubskému a panu Kapicovi. Věřím, že všem, kteří si udělali čas /a nebylo nás málo/, a přišli mezi nás, se líbilo a opět na další akce pořádané SDH přijdou.

Všem děkuje starostka hasičů!