Sraz rodáků 2012

Sraz rodáků

Zveme vás na setkání rodáků a současných i dřívějších obyvatel Okrouhlého Hradiště, Poloučan, Dlouhého Hradiště a Daňkova od roku 1945.

Akce se koná dne 7. 7. 2012 na návsi v Okrouhlém Hradišti.

11:00 - 13:00 Sraz účastníků
13:00 - 14:00 Zahájení a oběd
14:00 - Mše za zemřelé
15:00 - 17:00 Kulturní program
17:00 - Volný program
19:00 - Pouťová taneční zábava

POTVRZENÍ ÚČASTI:
Telefonem: 604972251
Emailem: okrouhlehradiste@seznam.cz
Dopisem: Vladimír Krejza, Okrouhlé Hradiště č. 108, 349 52 Konstantinovy Lázně

Platbu 300,-Kč na uhrazení nákladů zašlete na účet č.172070910/0600, variabilní symbol 07072012. Do zprávy pro příjemce zadejte své jméno a příjmení.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. května 2012