Dětský maškarní rej 2012

Maškarní rej pro děti se vydařil. Ze 30 dětských návštěvníků - bylo 25 masek.

Organizátorky se zhostily svého úkolu na jedničku. Děti si zasoutěžily, zatancovaly a vyfotily se s kamarády. Každá maska obdržela malý dárek od pořadatelů i od sponozorů manželů Stočesových z Mariánských Lázní, kterým touto cestou děkujeme.

Za SDH - Brožová Zdeňka