Informace pro účastníky setkání rodáků

Chceme Vás, naše milé hosty, nalákat na sraz, na který jste se někteří již přihlásili a někteří váháte.

Již se nám rýsuje celý program a lákadla pro Vás. Kdo má zajištěn oběd, bude vynikající slepičí nudlová polévka, klasické knedlo-zelo-vepřo a samozřejmě do volátka pitíčko, každému dle jeho chuti.

Na návsi budou atraktivní prodejní stánky - ne vietnamské. Pro děti budou zajištěny sladkosti i cukrová vata.

Na návsi bude zajištěno rychlé občerstvení pod stanem: grilovaná masa, klobásky a něco navíc.

Od 15:00 hod bude pro zájemce, kteří budou chtít spolu s námi vzpomenout na zemřelé rodinné příslušníky a bývalé obyvatele vesniček, mše v kostele se zpěvy předních sólistů Divadla J.K.Tyla v Plzni.

V odpoledních hodinách bude pro všechny účastníky setkání zajištěna svačina v hospůdce u Marienky v podobě domácích vynikajících koláčků, kávy, případně čaje.

V podvečerních hodinách bude připraveno překvapení - a protože je to překvapení, více Vám neprozradíme.

Kdo s námi bude chtít dále pobýt, od 18:00 hod bude v sále připravena taneční zábava do pozdních nočních hodin.

Moc se na Vás všechny těšíme. Vezměte si pohodlné botičky, ať vydržíte dlouhý setkávací maratón.