Jak probíhal Den dětí 2011?

Opožděně, ale přeci proběhla oslava MDD v Okrouhlém Hradišti. Sbor dobrovolných hasičů společně s dobrovolníky z řad příznivců uspořádal odpoledne plné her pro naše nejmenší.

Děti si mohly zasoutěžit u Šmouly v hodu s míčkem na klauna, Motýl Emanuel dohlížel, zda motýlci dolétají na správně sladěnou kytičku, Vodník Česílko nechal ve svém rybníčku dětem chytit rybičky, Rumcajs pomáhal dětem najít správné pohádkové dvojice a Manka běhala od kuželek také pomáhat starším dětem sestřelit správně plechovky a najít na trase 10 symbolů.

Starší děti si zkusily chůzi na chůdách a zastřílet ze vzduchovky. Střelba přilákala i dospělé návštěvníky.

Děti za svoji píli byly odměněny sladkostmi a různými dárky, které nám věnovali letití sponzoři manželé Šestákovi a také manželé Stočesovi, za což jim patří od organizátorů velké poděkování.

Překvapení nechybělo ani pro dospělé návštěvníky - byla vydražena májka, kterou má nyní ve vlastnictví šťastný majitel pan Oldřich Rott. Vzhledem k tomu, že se děti rozutekly do svých domovů a pohrdly připravenými buřtíky, tak jim v tom pomohli jejich rodiče a ostatní návštěvníci, kteří vydrželi u ohně do večerních hodin. Při tomto sezení vznikla v hlavách pořadatelů myšlenka připravit na letní měsíce pro dospělé grilování na dětském hřišti.

Všem, kteří aktivně pomáhali při organizaci MDD patří veliké poděkování od starostky hasičů, která se zároveň těší na setkání při dalších akcích!